Astma-/KOL-mottagning

Astma och kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) är stora folksjukdomar och de skapar stort lidande hos många patienter. Bägge sjukdomar har blivit allt vanligare men tack vare ökad kunskap har möjligheterna till korrekt diagnos och förbättrad behandling ökat.

Besväras du av långdragen hosta eller pip i luftvägarna kan underliggande lungsjukdom som Astma eller KOL var orsaken.

KOL är vanligast bland rökare, har du rökt i längre tid och är orolig är du välkommen att boka en tid på mottagningen.

Vi erbjuder:

  • diagnostisering med hjälp av spirometri (länk) av bägge sjukdomar
  • kontinuerlig uppföljning och rådgivning kring behandlingen
  • rökavvänjning
  • allergiutredning med pricktest

Ring och boka tid Tidsbokning/Rådgivning

Spirometri är en lungfunktionsundersökning där du får blåsa i ett munstycke som är kopplat till en maskin som läser av lungornas förmåga. Svaret skickas till läkaren som bedömer om och vilken behandling du behöver. 

Pricktest innebär att den allergiska reaktionen testas i huden. En lösning av det misstänkta allergiframkallande ämnet droppas på underarmen. Undersökningen gör inte särskilt ont och tar inte mer än några minuter. Om det blir svullet, rött och börjar klia där en lösning har droppats på huden är du antagligen allergisk. En reaktion på pricktesten kan förekomma utan att du behöver reagera allergiskt när du utsätts för det allergiframkallande ämnet.

Här arbetar våra KOL/astma sjuksköterskor Daniella Gräske och Gunnel Nilsson samt distriktssköterska Cecilia Wide och undersköterska Jenny Eriksson.

  • spirometri - Gunnel Nilsson, Daniella Gräske och Jenny Eriksson.
  • pricktest- Gunnel Nilsson
  • rökavvänjning - Cecilia Wide och Daniella Gräske
  • kontinuerlig uppföljning och rådgivning - Gunnel Nilsson och Daniella Gräske

Välkommen!

Tidsbokning:
08-688 15 50

Telefonrådgivning:
08-688 15 51

Telefontid:
Mån - Fre
07:30 - 17:00

Återbudstelefon:
08-688 15 01

Faxnummer:
08-688 15 55

Din Vårdcentral Bagarmossen arbetar aktivt med att skapa bra förutsättningar för vård med bra miljö. Om miljöarbetet

Hitta hit