Miljöpolicy

Din Vårdcentral Bagarmossen vill göra hela sin personal miljömedveten för att främja en hållbar utveckling i samhället - nu och för kommande generationer.

Vi ska uppnå detta genom att kontinuerligt utbilda personalen i olika miljöaspekter.

  • Använda oss av ett systematiskt miljöarbete i ett certifierat miljöledningssystem. Det sker genom val av metoder som inte är miljöbelastande exempelvis genom en medveten läkemedelsförskrivning, att ständigt välja miljövänliga material, att källsortera och att välja leverantörer som är miljömedvetna


  • Ständigt förbättra miljöarbetet genom aktivt regelbundet arbete med våra miljömål och uppföljningen av dessa.


  • Samtliga nyanställda ska erhålla introduktion i miljöledningssystemet.


  • Din Vårdcentral Bagarmossen följer tillämplig miljölagstiftning och föreskrifter liksom övriga miljökrav som Din Vårdcentral Bagarmossen AB berörs av.

Under rådande Corona-pandemi har vi fått förändrade förhållningssätt när det gäller användande av skyddsutrustning. P g a hög smittorisk ökad förbrukning av engångsmaterial i form av skyddskläder, tvål och desinfektionsmedel.


vild_ros2

Tidsbokning:
08-688 15 50

Telefonrådgivning:
08-688 15 51

Telefontid:
Mån - Fre
07:30 - 17:00

Återbudstelefon:
08-688 15 01

Faxnummer:
08-688 15 55

Din Vårdcentral Bagarmossen arbetar aktivt med att skapa bra förutsättningar för vård med bra miljö. Om miljöarbetet

Hitta hit