Projektarbete

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen ska kvalitén på vårdcentralen systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras, så att du som patient får rätt vård.

Läkare som gör sin specialistutbildning här på vårdcentralen är enligt Socialstyrelsens bestämmelser skyldiga att göra ett vetenskapligt projektarbete. Detta kvalitetsarbete görs på uppdrag av verksamhetschefen. Det kan innebära att viss avkodad information inhämtas från patientjournaler. Inga namn eller data som kan härledas till enskilda individer kommer att redovisas i dessa kvalitetsarbeten.

Verksamhetschefen ansvarar för att projektarbetet görs enligt Patientdatalagen, PDL, det vill säga enligt riktlinjer för hantering av patient-/journaluppgifter. 

Har du några frågor eller synpunkter, eller om du inte vill att din journal ska ingå i detta arbete, är du välkommen att kontakta verksamhetschefen, se nedan.

Niran El Kouni, verksamhetschef

niranelkouni@dvcb.seVisa alla nyheter

Tidsbokning:
08-688 15 50

Telefonrådgivning:
08-688 15 51

Telefontid:
Mån - Fre
07:30 - 17:00

Återbudstelefon:
08-688 15 01

Faxnummer:
08-688 15 55

Din Vårdcentral Bagarmossen arbetar aktivt med att skapa bra förutsättningar för vård med bra miljö. Om miljöarbetet

Hitta hit