Utökade insatser för psykisk hälsa för barn och unga

Uppdraget börjar gälla från och med den 1 december 2021 som en del i husläkarverksamhetens insatser för psykisk hälsa.

Uppdrag och målgrupp

Uppdraget riktar sig till barn och unga (6-17 år) med mild till måttlig psykisk ohälsa eller psykisk sjukdom som har behov av särskild kompetens kring barn och ungas psykiska hälsa.

Uppdraget omfattar bland annat

  • stödsamtal, krisstöd och psykopedagogiskt stöd för barn och unga och deras närstående (familj)
  • psykiatriska bedömning och psykologisk behandling av barn och unga
  • samarbete och samverkan med övriga aktörer i barn och ungas nätverk


Vi tar emot barn och unga som är listade på Bagarmossens vårdcentral samt barn och unga som är listade på Björkhagens vårdcentral.

Till oss kommer man dels på remiss från sin husläkare alternativt genom egenanmälan på telefon.


Välkomna!

Visa alla nyheter

Tidsbokning:
08-688 15 50

Telefonrådgivning:
08-688 15 51

Telefontid:
Mån - Fre
07:30 - 17:00

Återbudstelefon:
08-688 15 01

Faxnummer:
08-688 15 55

Din Vårdcentral Bagarmossen arbetar aktivt med att skapa bra förutsättningar för vård med bra miljö. Om miljöarbetet

Hitta hit