Vårdcentralens arbete under pågående Covid-19-pandemi

Region Stockholm har med anledning av coronaviruset tillfälligt förändrat vårdcentralens uppdrag.

 • Det förändrade uppdraget innebär att vårdcentralens resurser i första hand ska gå till vård i hemmet för de svårt sjuka som inte får plats på sjukhusen. Detta kommer förhoppningsvis rädda liv men innebär att övrig verksamhet behöver dras ner till miniminivå. Det innebär också att all vårdpersonal får en mycket ökad arbetsbelastning.

 • Alla ni som har någon närstående som vårdas i hemmet och om ni har tid och möjlighet att hjälpa denna person – låt oss veta! Vi kan instruera och ge stöd och råd om hur ni bäst kan hjälpa varandra.

 • Försök minska samtalen till vårdcentralen! Vi får mindre tid att svara i telefon, eftersom de flesta av sköterskorna vårdar sjuka i hemmet. Välj hellre att kontakta oss via 1177 Vårdguidens e-tjänster www.1177.se eller vanligt brev.

 • Egenvårda dig så långt det är möjligt med hjälp av 1177 (gärna via internet pga hög belastning på telefonen) och apotekspersonal.

 • Tänk på att inte utsätta någon för smitta – inklusive dig själv! Som äldre och/eller i riskgrupp kan du visa hänsyn genom att inte utsätta dig själv eller andra för smitta i onödan. Läs tips och råd på 1177.se.

 • Om du behöver läkarvård för luftvägsinfektion så kontakta i första hand 1177.se / Närakut. Vårdcentralen kommer ha ett stort ansvar för vården av sköra patienter som behöver undvika farlig smitta. Därför har Närakuterna fått utökade resurser och bemanning för att kunna ta emot patienter med luftvägsinfektioner. När egenvård inte längre räcker för dig med halsont, snuva, hosta, öron- eller bihålevärk och/eller feber med muskelvärk/ huvudvärk så ber vi dig kontakta 1177.se för råd om var du bör söka vård.

 • Förnyelser av våra recept görs av oss som vanligt. Kontakta vårdcentralen via 1177 Vårdguidens e-tjänster eller via brev (i sista hand per telefon). Så långt det är medicinsk säkert kommer vi förnya recept utan besök just nu.

 • Sedan tidigare finns planer på videobesök istället för fysiska besök. Med anledning av rådande läge kommer starten att ske så snart som möjligt.

 • Årskontroller för kroniska sjukdomar kommer senareläggas men du behåller din plats i väntelistan. Så snart situationen medger det får du kallelse automatiskt.

 • Även andra besök måste skjutas upp t ex vissa behandlingar och/eller utredningar. Vi kommer göra en preliminär bedömning om vad vi tror kan vänta utan stor risk för allvarlig skada, och meddela dig vår planering. Om du tror att vi har fel i vår bedömning eller om du skulle få nya symtom eller försämras så kontakta oss.


  Vi står alla inför en extrem situation som kräver extrema åtgärder. Denna omvälvande förändring av verksamheten sker samtidigt som vi i personalen och våra närstående blir sjuka precis som alla andra och det därför inte kommer att vara full bemanning på vårdcentralen.

  Men om vi alla gör vårt bästa och hjälps åt – var och en med sin bit– kan vi fortfarande vara optimistiska och se framtiden an med tillförsikt.

Visa alla nyheter

Tidsbokning:
08-688 15 50

Telefonrådgivning:
08-688 15 51

Telefontid:
Mån - Fre
07:30 - 17:00

Återbudstelefon:
08-688 15 01

Faxnummer:
08-688 15 55

Din Vårdcentral Bagarmossen arbetar aktivt med att skapa bra förutsättningar för vård med bra miljö. Om miljöarbetet

Hitta hit