Öppen lättakut

Öppen lättakut 10.00 – 11.30

Nummerlapparna släpps kl 9.20!

Du som är listad på vårdcentralen har möjlighet att söka på vår öppna lättakut för en kort konsultation rörande ett nytillkommet besvär såsom:

 • Akut skada, t ex stukning

 • Feber

 • Halsont

 • Hudåkommor av enklare typ, t ex eksem, hudinfektion

 • Hosta

 • Pollenallergi

 • Receptförnyelse, men ej medicin som kan vara vanebildande, t ex vissa
  medel för sömn och smärta

 • Sexuellt överförbar sjukdom

 • Sår – nya sår eller sårinfektion

 • Urinvägsinfektion

 • Ögoninfektion

 • Öronvärk

När du kommer till vårdcentralen ska du fylla i en "symtomblankett". När det blir din tur lämnar du ifylld blankett och legitimation till kassapersonalen. Om det är möjligt får du träffa din husläkare. Det kan hända att receptionisten vill att du ska börja med att bedömas av en sjuksköterska om det är oklart hur snabbt ditt besvär behöver tas omhand.

Du kan endast ta upp ett besvär vid besöket, vid fler eller mer tidskrävande besvär får du boka ny tid per telefon. Har du haft besvär i över 6 veckor behöver du boka en längre tid via telefonbokningen.

Väntetid
Lättakuten är en öppen mottagning och antalet personer som söker sig till mottagningen varierar. Väntetiden är därför beroende av dels hur många som söker sig till mottagningen och dels hur många personal som är i tjänst. Antalet platser är begränsat.

Vad kan du inte få hjälp med via lättakuten?
Lättakuten är endast korta besök för nytillkomna besvär enligt ovan – vi kan således inte skriva intyg eller utföra årlig kontroll av kronisk sjukdom. På lättakuten kan vi inte heller hjälpa dig med förlängning av pågående sjukskrivning.
Läkemedel som kan ha vanebildande effekt (t ex vissa mediciner för sömn och smärta) bör förskrivas av ordinarie läkare. För dessa ärenden eller om du har t ex en mer komplicerad åkomma, vill diskutera utredning eller remiss ber vi dig att via telefon boka en vanlig besökstid.

Vid akuta andningsbesvär, bröstsmärtor eller svårare sårskador bör du söka vård hos oss direkt och inte vänta till lättakutens öppettid. 

Vid livshotande besvär ring 112

Om du har feber, muskelvärk, snuva och hosta kan du ha influensa!
Var vänligen och sök inte direkt på lättakuten utan kontakta rådgivningen på 08-688 15 51 eller tidsbokningen 08-688 15 50.
Det är viktigt att andra patienter inte smittas!

Du bör kontakta en vårdcentral om du har hög feber som inte går ned efter tre till fem dygn, om du plötsligt blir sämre eller får andningsbesvär.

Tidsbokning:
08-688 15 50

Telefonrådgivning:
08-688 15 51

Telefontid:
Mån - Fre
07:30 - 17:00

Återbudstelefon:
08-688 15 01

Faxnummer:
08-688 15 55

Din Vårdcentral Bagarmossen arbetar aktivt med att skapa bra förutsättningar för vård med bra miljö. Om miljöarbetet

Hitta hit