top of page

Äldremottagning

För dig som är 75 år och äldre.

 

Vi erbjuder minnesutredning, läkemedelsgenomgång, provtagning och blodtrycksmätning. Vi kan också ge råd vid olika typer av omvårdnadsproblem.

Det skall vara lätt för dig att få svar på frågor och att få vägledning vid sviktande hälsa.

 

Äldremottagningens telefon: 073 - 620 15 60. Dit kan du ringa måndag-torsdag mellan kl. 10-11.30 och fredagar 10.15-11.30.

bottom of page