top of page

Administration

Verksamhetschef, medicinskt ansvarig läkare:

Niran El Kouni, specialist i allmänmedicin, niranelkouni@dvcb.se

Biträdande verksamhetschef, legitimerad psykolog:

Cecilia Seiden

Ekonom:

Jesus Redondo de la Morena. jesus.redondo@dvcb.se

 

Medicinska sekreterare:

Gunhild Arvidsson: 08-688 15 22

Linda Larsson: 08-688 15 77

bottom of page