top of page

Astma/KOL-mottagning

Nurse Kontroll Girl

Astma och kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) är stora folksjukdomar. 

KOL är vanligast bland rökare. Besväras du av långdragen hosta eller pip i luftvägarna kan underliggande lungsjukdom som astma eller KOL var orsaken.

 

På mottagningen kan du få hjälp med:

  • Kontinuerlig uppföljning och rådgivning kring din behandling

  • Rökavvänjning

  • Allergiutredning

Här arbetar:
Cecilia Wide, distriktssköterska, fortbildad i rökavvänjning
Daniella Gräske, astma/KOL-sjuksköterska

Gunnel Nilsson, astma/KOL-sjuksköterska
Jenny Eriksson, astma/KOL-undersköterska

Niran El Kouni, specialist i allmänmedicin

bottom of page