top of page

Blodtrycksmottagning

Blood Pressure

Högt blodtryck (hypertoni) är vanligt förekommande hos vår befolkning.

Många som har ett alltför högt blodtryck känner ingenting alls. Ibland kan du få lindriga symtom, till exempel lätt huvudvärk och trötthet.

Högt blodtryck kan öka risken för framför allt hjärt-kärlsjukdomar och njurproblem.

Det räcker ofta att börja med att ändra din livsstil om du bara har en lätt blodtrycksförhöjning.

Vi hjälper dig att kontrollera ditt blodtryck, ger råd kring  läkemedel och livsstil.

 

Här arbetar:

  • Emma Karlsson, distriktssköterska 

  • Marijana Georgievski, specialist i allmänmedicin

bottom of page