top of page

Hur tidigt behöver man vara på plats? För att du ska hinna anmäla dig i receptionen och betala inför besöket bör du kommer till vårdcentralen minst 15 minuter innan ditt besök startar – tänk på att det kan vara kö i receptionen.

Vad kommer att hända under besöket? Du kommer att få träffa en läkare eller sköterska (beroende på vilket besök du bokat), som tillsammans med dig går igenom dina besvär och frågor. 

Har ni tystnadsplikt, vad händer med det jag berättar? Alla som arbetar på vårdcentralen har tystnadsplikt – du kan känna dig säker på att det som sägs inte sprids otillbörligt. Läs mer om sekretess på 1177.se Vårdcentralen har skyldighet att föra journal över den vård som ges. Din journal förs och lagras i journalsystemet Take Care, som hålls av Region Stockholm på särskilda lagringsdiskar (servrar), som vårdcentralen kommunicerar med via ett särskilt nätverk (SLL-net) för att all information ska förvaras säkert. Om du är barn kan dina föräldrar få ta del av information om din hälsa. Du som ungdom under 18 har mer har möjlighet att påverka vem som får ta del av vad ju äldre och mognare du blir. Du kan läsa mer på umo.se.

Hur lång tid tar besöket? Det beror på vilken typ av besök det gäller. Ett vanligt besök tar ofta 10-20 minuter, ett akut besök för en enklare åkomma kan gå fortare medan vissa mer omfattande årskontroller kan ta längre tid. Det är bra att du tänker igenom vad du vill ta upp under besöket innan, och är tydlig med det tidigt under besöket så att du och den du möter kan disponera tiden på bästa sätt. Om allt inte hinns med bokar vi ett ytterligare besök.


Kan jag förbereda något? Det kan vara bra att tänka igenom dina frågor, funderingar och förväntningar innan du kommer, ibland underlättar det att skriva ned dem. Du får gärna ta med dig en lista över eventuella läkemedel du tar (både namn, styrka och hur ofta du tar dem).

Vad kostar det? Vi har avtal med Region Stockholm, vilket innebär att samma patientavgifter och högkostnadsskydd gäller hos oss som i övriga regionen. Du kan läsa mer om aktuella patientavgifter och högkostnadsskydd i Region Stockholm på 1177.se. Vi är anslutna till elektroniskt frikort, en tjänst inom Region Stockholm där du kan välja att få dina frikortsbelopp och ditt frikort registrerade i en databas istället för som tidigare på pappersremsor. Du kan själv se hur långt du har kvar till frikort via 1177.se. 

Får anhöriga vara med vid besöket? Det är du som patient som bestämmer vem som får vara med under besöket. Om du vill så välkomnar vi en anhörig, det kan vara skönt att ha stöd och någon som hjälper till att minnas vad som sagts. Du får även bestämma om din anhörig ska vara med vid hela eller delar av besöket.  

Hur får jag ut mitt recept?

Recept på läkemedel skickas som regel elektroniskt, det vill säga läkaren eller distriktssköterskan fyller i receptet i sin dator. Därifrån skickas det elektroniskt till samtliga apotek.

I normalfallet kan du hämta ut ditt recept på vilket apotek du vill. Tänk dock på att

– mer ovanliga läkemedel kan behöva beställas in av apoteket, och att det kan ta någon dag innan du får det.

– vissa särskilda recept måste skickas till ett namngivet apotek. Vilket apotek det är kommer ni överens om vid besöket.

Hur vet jag om jag har fler uttag kvar på mitt recept?

Vi på vårdcentralen kan inte se hur många uttag du har kvar, vi kan bara se hur många uttag vi har skrivit.
Du kan själv logga in på 1177.se och se dina recept, eller gå in på ett apotek och be dem titta.

Jag fick en remiss till en annan mottagning, när får jag komma dit?

Olika mottagningar har olika väntetider. Du bör få en bekräftelse på att mottagningen har tagit emot din remiss inom några veckor, och har enligt vårdgarantin rätt att få en tid inom 30 dagar i Region Stockholm.

Om du inte får det ska du i första hand vända dig till den mottagning du väntar på tid hos, i andra hand till Vårdgarantikansliet.

Läs mer om vårdgarantin i Region Stockholm på 1177.se.

bottom of page