top of page

Föreläsning om sömnmedicin

Pga smittläget i samhället har alla mindfulnessgrupper uppehåll under åtminstone januari månad, ev längre. Så snart grupperna kan återupptas får du information om detta. Nya grupper som hade planerad start i januari kommer att senareläggas. Ni som är anmälda behåller er plats i kön och kallelse skickas så snart beslut om nytt startdatum har fattats. Sömnmedicin - bra eller dåligt? En föreläsning för dig som använder sömnmedicin eller funderar på om du kanske behöver det.

 

För alla mediciner gäller att det finns både fördelar och nackdelar – detta gäller speciellt för sömnmediciner.

 

Din Vårdcentral Bagarmossen har därför infört en ny rutin där alla som redan använder sömnmedicin, eller funderar på om de behöver det, via en föreläsning kan ta del av vad forskningen säger om detta.

 

Vid föreläsningen går vi igenom effekt, biverkningar och hur man bör ta sina sömnmediciner och när. Man får också veta vilka alternativ till medicinering som finns.

 

Föreläsningen hålls av leg psykoterapeut Anna Marongui, som även håller i vår Sömnskola som utgår från kognitiv beteendeterapi (KBT). Sömnskola erbjuds på vårdcentralen 1-2 gånger per termin.

 

Det är alltid läkaren som bedömer om recept kan skrivas eller ej men med hjälp av informationen från föreläsningen och ev deltagande i vår Sömnskola hoppas vi kunna minska våra patienters behov av kemiska hjälpmedel för sömnen.

 

Föreläsningen ges den första tisdagen i månaden kl 8.30 – 9.30. Begränsat antal platser.

 

Föreläsningen är enbart för personer under 70 år på grund av rådande pandemi.

 

Ring 08 688 15 51 och anmäl dig - du kan anmäla dig till föreläsningen antingen på morgonen eller på eftermiddagen.

 

Avgift 100 kr, frikort gäller. Ev avbokning senast 24 timmar innan inbokad föreläsning för att inte debiteras för uteblivet besök.

 

Höstens föreläsningar ges:

Tisdag 1 september kl 8.30–9.30

Tisdag 6 oktober kl 8.30–9.30

Tisdag 3 november kl 8.30-9.30 

Tisdag 1 december kl 8.30-9.30 

OBS fr om tis 6/10 (samt 3/11 och 1/12) ges samma föreläsning för patienter 70+ kl 15:30-16:30 (max 5 personer).

 

 

Välkommen!

bottom of page