top of page

Hemsjukvård

Hemsjukvård finns till för dig som bedöms behöva sjukvårdande insatser i hemmet. När du skrivs in i hemsjukvården planerar vi tillsammans med dig vilka medicinska insatser som skall utföras. I hemsjukvårsteamet ingår distriktsläkare, distriktssköterska och undersköterska.

Behöver du insatser från både vårdcentralen och hemtjänsten så samverkar vi med biståndshandläggare. Planeringen sker tillsammans med dig och dina anhöriga.

 

Vi har som mål att du skall känna dig trygg med oss, att vi skall vara tillgängliga och att du, så långt det går, får träffa samma personal.

 

I hemsjukvården arbetar:
Bafrin Saleh, undersköterska
Jenny Rosander, sjuksköterska
Marguerite (Gitte) Engström, undersköterska
Raod Alsabti, undersköterska
Rhoda Bezudde, undersköterska
Sara Kullander, sjuksköterska
Stina Flood, distriktssköterska

Ylva Myrin, distriktssköterska

 


 

Våra läkare i hemsjukvården är:
Per Mattsson, specialistläkare i allmänmedicin

Simon Öberg Rende, specialistläkare i allmänmedicin


Kontakt med hemsjukvården:
Detta är en telefonsvarare som lyssnas av flera gånger dagligen måndag-fredag.

08-688 15 95

Capio PR Vård sköter hemsjukvården röda dagar och helger.

bottom of page