top of page

Miljöpolicy

Din Vårdcentral Bagarmossen vill göra hela sin personal miljömedveten för att främja en hållbar utveckling i samhället - nu och för kommande generationer

.

Vi ska uppnå detta genom att kontinuerligt utbilda personalen i olika miljöaspekter:

  • Använda oss av ett systematiskt miljöarbete i ett certifierat miljöledningssystem. Det sker genom val av metoder som inte är miljöbelastande, exempelvis genom en medveten läkemedelsförskrivning, att ständigt välja miljövänliga material, att källsortera och att välja leverantörer som är miljömedvetna

 

  • Ständigt förbättra miljöarbetet genom aktivt regelbundet arbete med våra miljömål och uppföljningen av dessa

 

  • Alltid väga in miljöhänsyn i alla beslut i verksamheten

 

  • Samtliga nyanställda ska erhålla introduktion i miljöledningssystemet

 

  • Din Vårdcentral Bagarmossen följer tillämplig miljölagstiftning och föreskrifter liksom övriga miljökrav som Din Vårdcentral Bagarmossen AB berörs av

 

bottom of page