top of page

Mindfulness fortsättningskurs

Kursens syfte är att deltagarna ska lära sig tekniker för att bättre kunna hantera negativa känslotillstånd och självkritiska tankar. 

Huvudfokus under kursen är praktiska övningar, men vi går också igenom de teoretiska grunderna för självmedkänsla. Detta för att deltagarna bättre ska förstå syftet med övningarna. Det kommer också att finnas tid för frågor och diskussioner under kursens gång. 

Kursen är öppen för alla som gått mindfulness grundkurs här på vårdcentralen och fortfarande är listade på vårdcentralen. Dock är kursen i första hand anpassad för dig som har, eller riskerar att utveckla, symtom på utmattning, depression/nedstämdhet, ångest och fysisk smärta.   

 

Antal kursträffar är åtta och varje tillfälle har ett specifikt tema. Vi ger korta hemuppgifter i syfte att stödja deltagarna att göra övningar mellan kurstillfällena.   

 

Kursledare: Simon Baruch, legitimerad psykoterapeut och mindfulnessinstruktör.

Plats: Ahimsa Yoga, Rusthållarvägen 75 

 

Anmälan till kursen görs på telefon: 08-688 15 22

Kostnad: 250 kronor per tillfälle, frikort gäller. Återbud senare än 24 timmar innan kurstillfället/uteblivet besök debiteras med 400 kronor, frikort gäller inte. 

bottom of page