top of page

Receptförnyelse

Vi förnyar recept som du tidigare fått hos oss. För att kunna få ett recept förnyat måste du: 

  • Ha en stående ordination. Det ska vara ett läkemedel du använder dagligen eller i perioder.  

  • Ha varit på läkarbesök senaste året, annars krävs ett nytt läkarbesök. 

 

Vi förskriver inte läkemedel du fått under en kortare period tidigare. 

 

Läkemedel som kan ha vanebildande effekter (exempelvis vissa smärtlindrande läkemedel, lugnande och sömnmediciner) skriver vi aldrig ut utan att få träffa dig eftersom det då är extra viktigt att gå igenom behandlingen noga för att undvika att du kommer till skada.  

Du kan förnya ditt recept via: 

 

Hör av dig i god tid. Det tar tre till fem dagar för receptförnyelse. 

Ditt recept hanteras elektroniskt och kan hämtas ut på valfritt apotek. 

Genom att anmäla dig till receptregistret på 1177.se kan du få samlad information om recept som skrivits ut till dig. 

bottom of page