top of page

Mindfulness grundkurs

Vi erbjuder kurs i mindfulness/medveten närvaro och självmedkänsla.

 

Kursens syfte är att deltagarna ska lära sig tekniker för att bättre kunna hantera negativa känslotillstånd som stress, oro och nedstämdhet.

 

Huvudfokus under kursen är praktiska övningar, men vi går också igenom de teoretiska grunderna i mindfulness och självmedkänsla. Detta för att deltagarna bättre ska förstå syftet med övningarna. Det kommer också att finnas tid för frågor och diskussioner under kursens gång.

 

Kursen är öppen för alla som är listade på Din Vårdcentral Bagarmossen. Dock är kursen i första hand anpassad för dig som har, eller riskerar att utveckla, symtom på utmattning, depression/nedstämdhet, ångest och fysisk smärta. 

 

Du kan läsa mer om mindfulness på 1177 Mindfulness

 

Antal kursträffar är tolv och varje tillfälle har ett specifikt tema. Vi ger korta hemuppgifter i syfte att stödja deltagarna att göra övningar mellan kurstillfällena. 

Kursledare: Simon Baruch, legitimerad psykoterapeut och mindfulnessinstruktör

Plats: Ahimsa Yoga, Rusthållarvägen 75 

Anmälan till kursen görs på telefon: 08-688 15 22

Kostnad: 250 kronor per tillfälle, frikort gäller. Återbud senare än 24 timmar innan kurstillfället/uteblivet besök debiteras med 400 kronor, frikort gäller inte.

 
För de som redan gått Mindfulness grundkurs via vårdcentralen finns möjlighet till fortsättningskurs: Mindfulness Fortsättningskurs
bottom of page