Mindfulness Grundkurs

Pga smittläget i samhället har alla mindfulnessgrupper uppehåll under åtminstone januari månad, ev längre. Så snart grupperna kan återupptas får du information om detta. Nya grupper som hade planerad start i januari kommer att senareläggas. Ni som är anmälda behåller er plats i kön och kallelse skickas så snart beslut om nytt startdatum har fattats. MINDFULNESS OCH SJÄLVMEDKÄNSLA

Vi erbjuder kurs i mindfulness/medveten närvaro och självmedkänsla.

Kursens syfte är att deltagarna ska lära sig tekniker för att bättre kunna hantera negativa känslotillstånd som stress, oro och nedstämdhet.

Huvudfokus under kursen är praktiska övningar, men vi går också igenom de teoretiska grunderna i mindfulness och självmedkänsla. Detta för att deltagarna bättre ska förstå syftet med övningarna. Det kommer också att finnas tid för frågor och diskussioner under kursens gång.

Kursen är öppen för alla som är listade på Din Vårdcentral Bagarmossen. Dock är kursen i första hand anpassad för dig som har, eller riskerar att utveckla, symptom på utmattning, depression/nedstämdhet, ångest och fysisk smärta. 

Du kan läsa mer om mindfulness på 1177 Mindfulness

Antal kursträffar är tolv och varje tillfälle har ett specifikt tema. Vi ger korta hemuppgifter i syfte att stödja deltagarna att göra övningar mellan kurstillfällena. Vid första kurstillfället delas det ut ett förtryckt kursmaterial, där det också finns länktips till ljudfiler. 

Kursledare: Simon Baruch, legitimerad psykoterapeut och mindfulnessinstruktör

Plats: Ahimsa Yoga, Rusthållarvägen 75

Anmälan till kursen görs på telefon: 08-688 15 22

Kostnad: 100 kronor per tillfälle, frikort gäller. Återbud senare än 24 timmar innan kurstillfället/uteblivet besök debiteras med 400 kronor, frikort gäller inte.

För de som redan gått Mindfulness grundkurs via vårdcentralen finns möjlighet till fortsättningskurs: Mindfulness Fortsättningskurs


Tidsbokning:
08-688 15 50

Telefonrådgivning:
08-688 15 51

Telefontid:
Mån - Fre
07:30 - 17:00

Återbudstelefon:
08-688 15 01

Faxnummer:
08-688 15 55

Din Vårdcentral Bagarmossen arbetar aktivt med att skapa bra förutsättningar för vård med bra miljö. Om miljöarbetet

Hitta hit